P.P.H.U. Usługi geodezyjne

Wieloletnie doświadczenie , wsparte stale pogłębiana wiedza,pozwala nam odpowiedzialnie podejmować zadania z dziedziny geodezji.Moja firma została założona w 1999 r i prosperuje na rynku do chwili obecnej

WYKONUJEMY:
geoicon  MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Zaktualizowana mapa zasadnicza jest niezbędna przy każdej inwestycji wymagającej pozwolenia na budowę.

geoicon INWENTARYZACJE BUDYNKÓW, BUDOWLI, SIECI UZBROJENIA TERENU I PRZYŁĄCZY
Mapa z inwentaryzacją powykonawczą jest wymagana do odbioru technicznego i uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.

geoicon WYTYCZENIA BUDYNKÓW, BUDOWLI I OBIEKTÓW LINIOWYCH
Jest to pierwsza z czynności wykonywanych na placu budowy. Wytyczeniu podlega każdy obiekt, który uzyskał pozwolenie na budowę.

geoicon KOMPLEKSOWE OBSŁUGI INWESTYCJI

geoicon WYKONYWANIE DOKUMENTACJI DO CELÓW PRAWNYCH: PODZIAŁY , SCALENIA

geoicon SKANOWANIE , KSERO I WYDRUKI  WIELKOFORMATOWE

 

 

 godziny pracy pon – piątek od 8 – do 16

 

Zapraszamy

 

P.P.H.U.Usługi Geodezyjne Sikora Ryszard

ul. Moniuszki 1/3 23-204 Kraśnik

tel. 606 582 045

Tel. 81  884 53 66